Ομαδική Ασφάλιση Αθλητικών Ομάδων

Αthletes’ Protector Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Αθλητών

Τώρα η ασφάλεια είναι οµαδικό άθληµα - Ένα σύστηµα προστασίας για τους αθλητές όλων των ηλικιών.

Μέσα από ένα ευέλικτο σχήµα παροχών αλλά και πρόσθετων προνοµίων και υπηρεσιών, µπορείτε να επιλέξετε, αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας ανάγκες.

Έτσι θα µπορέσετε να απαλλαγείτε, τόσο εσείς όσο και οι αθλητές σας, από την οικονοµική επιβάρυνση που προκύπτει από ένα ατύχηµα και ταυτόχρονα να εµπλουτίσετε τις προσφερόµενες προς αυτούς υπηρεσίες

...σχεδιασµένο αποκλειστικά για εσάς.!

 1. Αναβαθµίζει τις παρεχόµενες παροχές του Συλλόγου προς τα µέλη ή τους αθλητές του.
 2. Συµβάλλει στην προσέλκυση περισσότερων µελών.
 3. Παρέχει προστασία έναντι των οικονοµικών επιβαρύνσεων του Συλλόγου ή των αθλητών και των γονέων τους.
 4. Ενισχύει και επιβεβαιώνει την συλλογική προσπάθεια – λειτουργία.
 5. Παρέχει καλύψεις σε ανταγωνιστικό, «οµαδικό κόστος»

Οι παροχές και τα προνόµια του Athletes’ Protector επεκτείνονται και πέρα από τις αθλητικές δραστηριότητες µέσω του ∆ικτύου Advanced Benefit Club

Ουσιαστικές καλύψεις ∆υναµική δέσµη παροχών

 • Κάλυψη ατυχηµάτων που τυχόν συµβούν κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και των αγώνων της Οµάδας, καθώς και των µετακινήσεων µε επίσηµα και οργανωµένα µεταφορικά µέσα (π.χ. ναυλωµένο λεωφορείο)
 • Κάλυψη έως 100% των εξόδων βάσει των ορίων του προγράµµατος (εξαιρείται η κάλυψη φυσικοθεραπειών)
 • Πρόσβαση στις υπηρεσίες του ∆ικτύου Advanced Benefit Club.

Advanced Benefit Club Η σιγουριά στη φροντίδα υγείας.! Τι είναι το Advanced Benefit Club (ABC).;

Το Advanced Benefit Club (ABC) είναι ένα υψηλής ποιότητας ∆ίκτυο Ολοκληρωµένων Υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Περίθαλψης διαθέσιµο σε εσάς 365 ηµέρες το χρόνο, όλο το 24ωρο, στο οποίο συµµετέχουν Ιατροί, ∆ιαγνωστικά Κέντρα και Νοσοκοµεία και το οποίο µεγιστοποιεί τα οφέλη που µπορείτε να απολαµβάνετε από το Ασφαλιστικό σας πρόγραµµα.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τις παροχές

Το ABC, έχει δηµιουργηθεί µε σκοπό να σας διευκολύνει, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε πολύ χαµηλότερο κόστος, βοηθώντας σας να εξοικονοµήσετε χρήµατα και χρόνο.

 • Μοναδικά Προνόµια που µεγιστοποιούν τα οφέλη του Ασφαλιστικού σας προγράµµατος
 • Iατρικές επισκέψεις βάσει ειδικά προσυµφωνηµένου τιµοκαταλόγου στους ιατρούς του ∆ικτύου
 • Ειδικά συµφωνηµένες προνοµιακές τιµές για Εργαστηριακές και Απεικονιστικές εξετάσεις στα ∆ιαγνωστικά Κέντρα του ∆ικτύου
 • Ειδικά προσυµφωνηµένες τιµές για τις παρεχόµενες υπηρεσίες νοσηλείας στα Νοσοκοµεία του ∆ικτύου (για όλα τα προγράµµατα υγείας)
 • ∆ωρεάν παροχές (ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις, check up) σε µεγάλα νοσοκοµεία του δικτύου
 • Καλύψεις Πακέτου SILVER Καλύψεις Πακέτου GOLD Καλύψεις Πακέτου PLATINUM
  Απώλεια Ζωής από Ατύχηµα 10.000 € Απώλεια Ζωής από Ατύχηµα 15.000 € Απώλεια Ζωής από Ατύχηµα 20.000 €
  Μόνιµη Ολική Ανικανότητα από Ατύχηµα 10.000 € Μόνιµη Ολική Ανικανότητα από Ατύχηµα 15.000 € Μόνιµη Ολική Ανικανότητα από Ατύχηµα 20.000 €
  Ιατροφαρµακευτικά έξοδα από Ατύχηµα: Ιατροφαρµακευτικά έξοδα από Ατύχηµα: Ιατροφαρµακευτικά έξοδα από Ατύχηµα:
  • Εντός Νοσοκοµείου, ανά περίπτωση έως 1.000
  • Εκτός Νοσοκοµείου, ανά περίπτωση έως 200€
  • Εντός Νοσοκοµείου, ανά περίπτωση έως 2.000
  • Εκτός Νοσοκοµείου, ανά περίπτωση έως 300€
  • Εντός Νοσοκοµείου, ανά περίπτωση έως 3.000
  • Εκτός Νοσοκοµείου, ανά περίπτωση έως 400€
  Πρόσβαση στις Υπηρεσίες του AΒC Πρόσβαση στις Υπηρεσίες του AΒC Πρόσβαση στις Υπηρεσίες του AΒC

Η MetLife στον κόσµο έχει 150 χρόνια παρουσίας, κατέχει την 39η θέση στη λίστα 2015 Fortune 500® παρέχει Προγράµµατα Οµαδικής Ασφάλισης σε 40+ χώρες και έχει περίπου 100 εκατοµµύρια ασφαλισµένους. Η «Πιο αξιοθαύµαστη Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής στον Κόσµο» σύµφωνα µε το Περιοδικό Fortune. Η MetLife έχει στην Ελλάδα 50+ χρόνια παρουσίας και είναι 1 από τις κορυφαίες Ασφαλιστικές Εταιρίες Ζωής διαχρονικά, παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες σε εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισµένους 1 στις 3 πολυεθνικές την εµπιστεύονται για την ασφάλεια του προσωπικού τους και είναι #1 Πάροχος σε Οµαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράµµατα.

 

4.4545454545455 1 1 1 1 1 Rating 4.45 (11 Votes)