Υπηρεσίες

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: Αστική Ευθύνη Σωματικών Βλαβών και Υλικών Ζημιών, Κλοπή Ολική και Μερική, Πυρκαγιά, Φυσικά Φαινόμενα, Θράυση Κρυστάλλων, Ιδίων Ζημιών και Κακόβουλων Πράξεων, Νομικής Προστασίας, Φροντίδας Ατυχήματος, Οδικής Βοήθειας κ.λ.π.

ΖΩΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ: Ατομικά προγράμματα για Ασθένεια - Ατύχημα - Επένδυση - Σύνταξη - Απώλεια Εισοδήματος κ.λ.π. ΠΥΡΟΣ (Κατοικίας, Επαγγελματικών & Κοινόχρηστων χώρων): Κλοπής - Σεισμού - Αστικής Ευθύνης - Απώλειας Εισοδήματος - Κακόβουλων Πράξεων κ.λ.π.

ΟΜΑΔΙΚΕΣ: (Επαγγελματικών ομάδων, Ταξιδιωτών, Παιδιών): Ζωής - Ατυχημάτων - Ασθένειας - Αποταμίευσης.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: (Ιατρών, Ανέργεσης Κτιρίων, Επαγγελματικών Χώρων, Εκπαιδευτηρίων, Εστιατορίων κ.λ.π.): Ατυχήματος - Παραλλείψεων και Λαθών κ.λ.π. ΠΛΟΙΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ: Αστική Ευθύνη Σωματικών Βλαβών και Υλικών Ζημιών - Κλοπή Ολική και Μερική - Πυρκαγιά - Ρύπανσης.

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ: Κατά Παντός Κινδύνου.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ: Κλοπή - Μεταφορά - Εμπιστοσύνη Υπαλλήλων.

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: (Χερσαίες, Θαλάσσιες & Αερομεταφορές): Προιόντων - Αποσκευών - Εκθεμάτων - Έργων Τέχνης κ.λ.π.

4.8181818181818 1 1 1 1 1 Rating 4.82 (11 Votes)