Ασφάλεια υγείας

Πίο προσιτή από ποτέ

Ασφάλιση Υγείας, Πρόγραμμα Κάλυψης Δαπανών Νοσηλείας - Πλήρες Νοσοκομειακό Πρόγραμμα

 

Καλύψεις

Όρια

Ανώτατο όριο κάλυψης δαπανών ανά περιστατικό, ανεξαρτήτως αριθμού περιστατικών ετησίως

30.000 ή € 60.000

Ποσοστό κάλυψης δαπανών νοσηλείας στην Ελλάδα, στο Εξωτερικό & ΗΠΑ & Καναδά

90%

Θέση Νοσηλείας

Β’ (δίκλινο)

Δωμάτιο & Τροφή

μέχρι 500€ ημερησίως

Αμοιβές Χειρουργού & Αναισθησιολόγου

ΝΑΙ

Χειρουργικό Επίδομα, σε περίπτωση μη απαίτησης αποζημίωσης

Έως 1.500€

Έξοδα αποκλειστικής νοσοκόμας, εντός νοσοκομείου (χωρίς όριο)

ΝΑΙ

Έξοδα χημειοθεραπείας, φυσιοθεραπείας, ακτινοβολίες & αιμοκάθαρσης

ΝΑΙ

Αγορά & τοποθέτηση τεχνητών μελών ή ματιών

ΝΑΙ

Χειρουργεία σε Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείου ή Κλινικής

ΝΑΙ

Ι.Φ.Ε συνέπεια ατυχήματος (εντός 48 ωρών) σε Εξωτερικά Ιατρεία

ΝΑΙ

O.D.C για θεραπείες ή επεμβάσεις

ΝΑΙ

Επείγουσα Αερομεταφορά

ΝΑΙ

Ιατρική Βοήθεια, συντονιστικό κέντρο 24ώρες - 365ημέρες

ΝΑΙ

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα

Ηλικία

0-18

19-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

30.000€ κεφάλαιο

Θέση Β

116

158

165

175

182

189

196

208

222

  Με ενδιαφέρει Με ενδιαφέρει Με ενδιαφέρει Με ενδιαφέρει Με ενδιαφέρει Με ενδιαφέρει Με ενδιαφέρει Με ενδιαφέρει Με ενδιαφέρει

60.000€ κεφάλαιο

Θέση Β

162

221

231

245

255

265

274

291

311

  Με ενδιαφέρει Με ενδιαφέρει Με ενδιαφέρει Με ενδιαφέρει Με ενδιαφέρει Με ενδιαφέρει Με ενδιαφέρει Με ενδιαφέρει Με ενδιαφέρει

 

Εκπιπτόμενο ποσό: 300€ ετησίως (μόνο μία φορά κατ’ έτος) & Συμμετοχή ασφαλισμένου: 10% στα έξοδα νοσηλείας

Συμμετοχή άλλου ασφαλιστικού φορέα (δημόσιου ή ιδιωτικού): Εφ’ όσον ασφαλισμένος υποβάλλει τις δαπάνες πρώτα σε άλλο ασφαλιστικό φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) & αποζημιωθεί από αυτόν με ποσό ίσο ή μεγαλύτερο της συμμετοχής του και του εκάστοτε εκπιπτόμενου ποσού, τότε η Εταιρεία θα του καταβάλλει το 100 % του υπολοίπου ποσού.

 

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (8 Votes)