Ασφάλεια υγείας

Πίο προσιτή από ποτέ

Ασφάλιση Υγείας, Πρόγραμμα Κάλυψης Δαπανών Νοσηλείας - Πλήρες Νοσοκομειακό Πρόγραμμα

 

Καλύψεις

Όρια

Ανώτατο όριο κάλυψης δαπανών ανά περιστατικό, ανεξαρτήτως αριθμού περιστατικών ετησίως

30.000 ή € 60.000

Ποσοστό κάλυψης δαπανών νοσηλείας στην Ελλάδα, στο Εξωτερικό & ΗΠΑ & Καναδά

90%

Θέση Νοσηλείας

Β’ (δίκλινο)

Δωμάτιο & Τροφή

μέχρι 500€ ημερησίως

Αμοιβές Χειρουργού & Αναισθησιολόγου

ΝΑΙ

Έξοδα αποκλειστικής νοσοκόμας, εντός νοσοκομείου (χωρίς όριο)

ΝΑΙ

Έξοδα χημειοθεραπείας, φυσιοθεραπείας, ακτινοβολίες & αιμοκάθαρσης

ΝΑΙ

Αγορά & τοποθέτηση τεχνητών οργάνων

ΝΑΙ

Ετήσιος Οδοντιατρικός & Οφθαλμολογικός έλεγχος.

ΝΑΙ

Γενικό Αιματολογικό Check Up

ΝΑΙ

O.D.C για θεραπείες ή επεμβάσεις

ΝΑΙ

Επείγουσα Αερομεταφορά

ΝΑΙ

Ιατρική Βοήθεια, συντονιστικό κέντρο 24ώρες - 365ημέρες

ΝΑΙ

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα

Ηλικία

0-18

19-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

30.000€ κεφάλαιο

Θέση Β

124

169

177

188

195

203

210

223

238

  Με ενδιαφέρει Με ενδιαφέρει Με ενδιαφέρει Με ενδιαφέρει Με ενδιαφέρει Με ενδιαφέρει Με ενδιαφέρει Με ενδιαφέρει Με ενδιαφέρει

60.000€ κεφάλαιο

Θέση Β

173

236

248

263

273

284

294

312

333

  Με ενδιαφέρει Με ενδιαφέρει Με ενδιαφέρει Με ενδιαφέρει Με ενδιαφέρει Με ενδιαφέρει Με ενδιαφέρει Με ενδιαφέρει Με ενδιαφέρει

 

Εκπιπτόμενο ποσό: 300€ ετησίως (μόνο μία φορά κατ’ έτος) & Συμμετοχή ασφαλισμένου: 10% στα έξοδα νοσηλείας

Συμμετοχή άλλου ασφαλιστικού φορέα (δημόσιου ή ιδιωτικού): Εφ’ όσον ασφαλισμένος υποβάλλει τις δαπάνες πρώτα σε άλλο ασφαλιστικό φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) & αποζημιωθεί από αυτόν με ποσό ίσο ή μεγαλύτερο της συμμετοχής του και του εκάστοτε εκπιπτόμενου ποσού, τότε η Εταιρεία θα του καταβάλλει το 100 % του υπολοίπου ποσού.

 

4.8 1 1 1 1 1 Rating 4.80 (10 Votes)